«powrót

Akcja Katolicka

Akcja Katolika jest ogólnopolską organizacją skupiającą świeckich katolików. Jej celem jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej członków, kształcenie działaczy społecznych oraz współpraca z hierarchią kościelną.

Członkowie Akcji Katolickiej działają w wielu wymiarach życia społecznego: medialnym (programy radiowe, gazetki parafialne, prasa katolicka), duchowym (rekolekcje i misje parafialne, nabożeństwa, liturgie) i charytatywnym (tworzenie grup Caritas oraz prowadzenie świetlic dla dzieci). Od 1996 roku AK organizuje tzw. „Tydzień Społeczny” czyli cykl rozmów o tematyce społecznej w świetle nauki Kościoła. Akcja wydaje także książki z serii „Biblioteka Akcji Katolickiej”.

Prezesem AK jest Halina Szydełko, a asystentem kościelnym – ks. bp Mariusz Leszczyński. Patronami AK są św. Wojciech oraz bł. Stanisław Kostka Starowieyski.

Akcja Katolicka została powołana przez papieża Piusa XI w 1928 roku. W przedwojennej Polsce stowarzyszenie powstało w roku 1930. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków. Po wojnie działalność AK została wznowiona w 1996 roku, kiedy to uformowały się struktury parafialne i wybrano zarząd krajowy związku. Obecnie AK liczy ok. 30 tys. członków i jest obecna we wszystkich diecezjach w Polsce.

Główne biuro AK mieści się w Warszawie przy ul. Dziekaniej 1. więcej informacji o działalności Akcji znaleźć można na jej stronie internetowej www.ak.org.pl .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.