«powrót

albertyni

Charyzmatem albertynów jest posługa ubogim w ich podstawowych potrzebach w celu „natychmiastowego ratunku” każdego z nich, a w dalszej perspektywie dążenie do poprawy kondycji materialnej i moralnej najuboższych.

Zgromadzenie założył św. Brat Albert (Adam Chmielowski) 25 sierpnia 1888 r. w Krakowie. Liczy ponad 40 braci.

Duchowość albertynów polega na naśladowaniu w miłości Chrystusa, dającego się w Eucharystii jako pokarm. Albertyni dostrzegają Chrystusa w każdym człowieku, zwłaszcza życiowo zaniedbanym, społecznie sponiewieranym, opuszczonym. Swoją posługą bracia przywracają mu wygląd godny Bożego pochodzenia i synostwa.

Do pełni charyzmatu należą pustelnie – miejsca odnowy duchowej i odpoczynku po obciążającej pracy wśród ubogich. Obecnie zgromadzenie realizuje swój charyzmat, prowadząc cztery domy opieki dla mężczyzn chorych psychicznie i niedorozwiniętych umysłowo w Częstochowie, Przemyślu, Bulowicach i Ojcowie dla blisko 300 osób.

Ponadto w Krakowie prowadzą sezonową zimową noclegownię i całoroczne przytulisko dla bezdomnych mężczyzn, dom dla zresocjalizowanych osób bezdomnych oraz kuchnię dla ubogich.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka Serafickiego Posługujących Ubogim (Alb).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.