«powrót

albertynki

Albertynki założył św. Brat Albert w 1891 r. w celu niesienia pomocy najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym, poprzez świadczenie im posługi miłosierdzia chrześcijańskiego.

Współzałożycielka albertynek, m. Bernardyna – Maria Jabłońska, została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 6 czerwca 1997 r. w Zakopanem.

Zgromadzenie poświęcone jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Albertynki żywią szczególny kult do tajemnicy Wcielenia, Męki i Śmierci Zbawiciela oraz do Najświętszego Oblicza „Ecce Homo”. Głównym źródłem siły do dawania się bliźnim bez reszty jest dla albertynek Eucharystia.

Obecnie, odpowiadając na potrzebę czasu, albertynki z wielkim zaangażowaniem niosą pomoc najbardziej potrzebującym, pracując w 78 placówkach. W całej Polsce mają 7 domów opieki społecznej i  2 zakłady opiekuńczo-lecznicze dla osób w podeszłym wieku, obłożnie i nieuleczalnie chorych, upośledzonych oraz chorych psychicznie, z tymi ostatnimi schorzeniami również dla dzieci.

Ponadto prowadzą przytuliska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn oraz kuchnie i stołówki dla ubogich i bezdomnych, a także dom pomocy parafialnej – ochronkę dla dzieci, w której znajduje się punkt pomocy charytatywnej i pielęgniarskiej. Liczą 455 członkiń, w tym kilka nie Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Albertynek (SAPU).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.