«powrót

Augustów: kościół Najświętszego Serca Jezusa [i św. Bartłomieja]

Kościół parafialny Najświętszego Serca Jezusa i św. Bartłomieja wybudowali mieszkańcy Augustowa po carskim ukazie tolerancyjnym z 1905 roku.

Nad potężną bryłą kościoła górują dwie wieże, zdetonowane przez Niemców w sierpniu 1944 roku, odbudowane w roku 1986. Wnętrze zdobią obrazy artystów wileńskich i częstochowskich z XX wieku oraz współczesne witraże.

Pierwszy drewniany kościół w tym miejscu wzniesiono w 1549 r., kolejne w 1767 i 1847 r. Obecny kościół wybudowano w latach 1906-1911 według projektu Adama Piotrowskiego.

Jest to obiekt ceglany, trzynawowy - długość 50 m, szerokość 20 m, wysokość sklepienia 15 m, wieże 50 m. Jest mieszaniną stylów z przewagą elementów romańskich. Zbudowany na planie krzyża łacińskiego.

W roku 2001 świątyni nadano tytuł bazyliki mniejszej .

W kościele jest pięć dębowych ołtarzy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej , zasłaniany obrazem Serca Jezusowego. W zwieńczeniu nastawy znajduje się figura św. Bartłomieja, po bokach figury: św. Stanisława biskupaśw. Wojciecha, poza nastawą: figury św. Andrzeja Boboliśw. Kazimierza. W nawie bocznej po lewej stronie od ołtarza głównego, znajdują się ołtarze: św. Antoniego i św. Izydora z obrazami patronów. W pierwszym ołtarzu po bokach stoją figury św. Klary i św. Franciszka, w drugim św. Michała i św. Floriana. W nawie przeciwległej są ołtarze świętych Piotra i Pawła oraz Świętej Rodziny. Przy pierwszym stoją figury świętych biskupów, przy drugim Matki Boskiej i św. Józefa. Ołtarze wykonano w latach dwudziestych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.