«powrót

bazylika

(gr basilikos - królewski) świątynia chrześcijańska wyróżniająca się określonymi cechami.

  • Kościół o prostokątnym kształcie i zaokrąglonej absydzie, złożonej z trzech lub pięciu naw, wzorowana na starożytnych gmachach królewskich. Ołtarz znajdował się na skrzyżowaniu nawy i transeptu
  • Tytuł honorowy kościoła, z którym związane były odpusty. Bazyliki dzielą się na:
  1. większe (cztery w Rzymie)
  2. mniejsze (w Polsce jest ich kilka).
  3. © 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.