«powrót

Bejsce: kościół św. Mikołaja

Parafia w Bejscach powstała najprawdopodobniej w XII lub na początku XIII wieku.

Gotycki kościół św. Mikołaja został zbudowany prawdopodobnie w XIV wieku.

Świątynia jest murowana, o jednej czteroprzęsłowej nawie oraz niższym i węższym prezbiterium.

We wnętrzu - od strony południowej - znajduje się późnorenesansowa kaplica Firlejów, od strony północnej - barokowa kaplica św. Anny.

Głowny ołtarz jest barokowy, ołtarze boczne - neogotyckie.

Na uwagę zasługuje także renenasowy nagrobek Elżbiety Firlejówny.

Na ścianie wschodniej odkryto w 1959 r. fragmenty polichromii gotyckiej.

Prezbiterium i kaplica Firlejów były konserwowane w latach 1966-1986.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.