«powrót

Zobacz: Katowice-Bogucice: sanktuarium Matki Bożej Boguckiej

Katowice-Bogucice: obraz Matki Bożej w sanktuarium

Obraz z sanktuarium Matko Bożej Boguckiej stanowi bardzo skomplikowany zespół zabytkowy. Wielką zagadką jest samo przedstawienie Matki Boskiej: sukienki i pierwsza warstwa obrazu są zbliżone do obrazu piekarskiego, następna warstwa - siedemnastowieczna - przedstawia Matkę Boską typu częstochowskiego. Ale istnienie głębszych warstw dowodzi starszego wieku obrazu. Gdyby powstał on w XVI wieku, zostałby namalowany w typie częstochowskim, a gdyby w XV wieku – byłby zbliżony do piekarskiego, bo wtedy nie kopiowano jeszcze obrazu jasnogórskiego.

W roku 2000 obraz Matki Boskiej Boguckiej został ukoronowany koronami papieskimi poświęconymi przez Jana Pawła II.

www.bogucice.katowice.opoka.org.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.