«powrót

Borzęciczki: kościół św. Marcina

Świątynia zbudowana w latach 1740-1745 na miejscu poprzedniego kościoła, po którym zachowała się późnorenesansowa zakrystia i część muru prezbiterium.

W drugiej połowie XIX wieku dobudowano nową sygnaturkę, a w latach 1903-1904 kruchtę od strony zachodniej.

Wyposażenie wnętrza w stylu rokokowym. Trzy późnorenesansowe płyty nagrobne z piaskowca rodziny Sulimowskich z początków XVII stulecia. W pobliżu kościoła ciąg pięciu kapliczek różańcowych.

Plebania z 1852 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.