«powrót

Buk: kościół św. Krzyża

Drewniana świątynia wzniesiona została w 1760 roku na planie krzyża greckiego.

Nad częścią centralną umieszczona kopuła, w której znajduje się ośmioboczna latarnia zwieńczona cebulastym hełmem z prześwitami. Wyposażenie świątyni rokokowe.

Obecnie świątynia pełni funkcję kościoła cmentarnego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.