«powrót

Caritas

Caritas to kościelna organizacja charytatywna o zasięgu światowym. Posiada swoje struktury na wszystkich kontynentach. Caritas w Polsce jest pełnoprawnym członkiem Caritas Europa.

Ogólnokrajowy organ pod nazwą Instytut Caritas został powołany w Polsce już w 1929r. Instytut Caritas koordynował działalność Caritas diecezjalnych powstających sukcesywnie na przestrzeni lat trzydziestych. Caritas diecezjalne obejmowały wszystkie podmioty kościelne pracujące na niwie charytatywnej - instytucje zakonne, stowarzyszenia, sodalicje, bractwa itp.

Działalność dobroczynna Kościoła kontynuowana była w warunkach okupacji niemieckiej i rozwinęła się w pierwszych latach powojennych.

Rozwój ten przerwały jednak w roku 1950 dekrety władz komunistycznych likwidujące Caritas kościelną i przekazujące cały jej majątek reżimowemu Zrzeszeniu Katolików Świeckich "Caritas".

Od tego czasu oficjalnie działalnością charytatywną zajmowały sie tylko zakony. Istniała jednak i podejmowała działania zwłaszcza w sferze duszpasterskiej Komisja Episkopatu d/s Duszpasterstwa Miłosierdzia. Nieprzerwanie organizowano Tygodnie Miłosierdzia i wiele osób otrzymywało konkretną pomoc w ramach parafii. W latach osiemdziesiątych na bazie rozdawnictwa pomocy zagranicznej coraz większą rolę zaczęła odgrywać Komisja Charytatywna Episkopatu Polski (tak przemianowano dawniejszą Komisję d/s Duszpasterstwa Miłosierdzia).

Po roku 1989 Caritas zaczeła się odradzać. 10 października 1990 roku powołano krajowy organ koordynacyjny pod nazwą Caritas Polska.

więcej: www.caritas.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.