«powrót

Chęciny: klasztor franciszkanów

Klasztor pierwotnie gotycki, został przekształcony i rozbudowany w 1. poł. XVII w., odnowiony i częściowo rekonstruowany po 1946 r.

Klasztor zabudowany w czworobok wokół prostokątnego wirydarza, z przylegającą do skrzydła wschodnią kaplicą św. Leonarda, wzniesioną ok. 1640 r. z fundacji Jana Branickiego, starosty chęcińskiego.

Po kasacie w 1864 r. klasztor przekształcono w więzienie, a po 1970 r. budynki klasztorne wraz z kościołem oddano na cele turystyczne. Obecnie cały kompleks budynków jest znowu w posiadaniu ojców franciszkanów .

Przy klasztorze znajduje się kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1368 r. W latach 1581-1603 zajęty był przez arian, po odzyskaniu przez katolików został odnowiony i konsekrowany w 1608 r.

Przebudowywano go w XVII i na początku XIX w., odnawiano po 1946 r. z częściowym przywróceniem dawnego stanu. Kościół jest gotycki, murowany z łamanego kamienia, sklepienia ma kolebkowo-krzyżowe z XVII w., na osi fasady portal gotycki z XIV w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.