«powrót

Chęciny: kościół św. Bartłomieja

Kościół został wzniesiony w I poł. XIV w. prawdopodobnie przez Władysława Łokietka. Jego budowę ukończył Kazimierz Wielki ok. 1350 r.

Była to murowana z cegły, gotycka świątynia. Z początkowego okresu jej istnienia pochodzą uskokowe szkarpy i ostrołukowe wykroje okien. W okresie reformacji (od ok. 1570 do 1597 r.) kościół użytkowany był jako zbór ariański. Na nowo został konsekrowany jako katolicki w 1603 r. W XVII i XVIII w. był rozbudowywany i przekształcany, odnawiany w II poł. XIX i w XX w.

Kościół jest trójnawowy, halowy, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Ołtarz główny wczesnobarokowy, pięć ołtarzy bocznych barokowych z I poł. XVIII w., przy prezbiterium późnorenesansowa kaplica Trzech Króli, wzniesiona w 1614 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.