«powrót

Chmielnik: synagoga

Żydzi otrzymali przywilej osiedlania się w Chmielniku od 1630 r. Najprawdopodobniej zamieszkiwali tu już od końca XVI w. Synagoga została wzniesiona ok. 1634 r. na północ od rynku, w centrum dzielnicy żydowskiej.

Nie zachowała się w pierwotnym stanie. Przekazy archiwalne informują o pożarze, jaki dotknął budynek w 1849 r. Prostopadłościenna bryła synagogi i układ wnętrza są charakterystyczne dla synagog I połowy XVII w., natomiast obecna forma dachu, malowidła wnętrza i wystrój stiukatorski należy wiązać z odbudową po pożarze w II poł. XIX w.

Synagoga murowana z kamienia łamanego i cegły, na planie prostokąta. Prostopadłościenna bryła nakryta została dachem czterospadowym. Sklepienie sali modlitw czteropolowe, podzielone zostało szerokimi gurtami z dekoracją geometryczną stiukową, ramową o kolistych i prostokątnych formach. Pola między gurtami - sklepione kolebką poprzeczną, zdobione stiukami o formach ramowych. W czasie II wojny światowej w 1942 r. Niemcy usunęli ruchomy wystrój synagogi, wprowadzili dodatkowy strop drewniany w sali modlitw i rozebrali balustradę babińca.

Obecnie nieużytkowana synagoga wymaga pilnie podjęcia prac remontowo-konserwatorskich. Stanowi mienie komunalne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.