«powrót

Zobacz:

Choroszcz: klasztor dominikanów

Zespół klasztorny dominikanów pochodzący z XVIII wieku.

Parafia w Choroszczy istniała już w 1459 r. W akcie darowizny bazylianom z Supraśla z 1510 r. jest wzmianka, że przekazuje się im miasteczko wraz z kościołem.

W 1654 r. Mikołaj Stefan Pac (mianowany biskupem wileńskim 22 maja 1671 r.) ufundował w Choroszczy drewniany klasztor dla dwunastu dominikanów przy kościele, zbudowanym przez jego rodziców. Osadzeni przez niego dominikanie mieli przy klasztorze szkołę absolwentów. Po jej ukończeniu mogli oni wstępować na Akademię Krakowską.

Kościół razem z całym miasteczkiem spłonął w 1683 r. Odbudowane w innym miejscu, kościół i klasztor spłonęły ponownie w 1707 r., podczas walk wojny północnej. Nowe zabudowania, wzniesione po raz kolejny z drewna, przetrwały do 1756 roku, kiedy to Jan Klemens Branicki podczas przebudowy Choroszczy, przeniósł dominikanów na dzisiejsze miejsce. Na prośbę dominikanów zbudował murowany kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana oraz klasztor. Ufundował też przytułek dla ubogich prowadzony przez zakonników. Wykonane tym razem z cegły budynki tworzyły wokół wewnętrznego dziedzińca zamknięty czworobok.

Wnętrze świątyni i refektarz były bogato zdobione i utrzymane w stylu rokokowym. Oprócz słynnego cudami obrazu „Ukrzyżowanie” zakonnicy sprowadzili do świątyni liczne relikwie, w tym przechowywane do dziś relikwie św. Kandyda. Związana jest z nim legenda mówiąca, że zetknięcie uniesionej dłoni świętego z wiekiem szklanej trumny-relikwiarza ma zbiec się z końcem świata.

Dominikanie pozostali w Choroszczy do 1832 r. Wysiedleni przez rząd carski, przenieśli się do Różanegostoku, a parafia choroska przeszła pod zarząd księży diecezjalnych. Klasztor zaś został oddany duchowieństwu prawosławnemu .

W 1915 r. kolejny pożar zniszczył kościół, lecz wkrótce świątynię odremontowano i powiększono, dobudowując między innymi dwie boczne nawy, znacznie zmieniające sylwetkę kościoła. W takiej formie założenie przetrwało do chwili obecnej. Polichromię zaprojektował i wykonał prof. Wiktor Zin.

Przy kościele co roku odbywa się poświęcenie zwierząt .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.