«powrót

chrystusowcy

Chrystusowcy są jednym z nielicznych powstałych w Polsce męskich zgromadzeń zakonnych. Założeni zostali przez Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda w 1932 r. w celu służenia Polakom rozrzuconym po całym świecie.

Charyzmatem zgromadzenia jest uwielbienie Boga poprzez naśladowanie Chrystusa Pana, bezgraniczne przyjęcie nauki ewangelicznej i urzeczywistnienie Bożego prawa miłości poprzez apostolat na rzecz rodaków przebywających za granicą.

Chrystusowcy wydają miesięcznik „Msza Święta”, który zawiera dział dotyczący emigracji, a także periodyk „Miłujcie się”. Dla zaznajomienia szerszego kręgu ludzi z problemami emigracyjnymi został założony Ruch Apostolatu Emigracyjnego, skupiający kapłanów, osoby życia konsekrowanego i ludzi świeckich. W 1984 r. powstał w domu głównym w Poznaniu Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. kard. Augusta Hlonda.

Zgromadzenie przyjmuje do swego grona tylko Polaków, obecnie liczy ok. 500 członków, z czego ponad połowa pracuje poza Polską, najwięcej w USA, Kanadzie, Niemczech i we Włoszech.

Pełna nazwa: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej (SChr lub TChr).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.