«powrót

Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Dominikański Ośrodek Liturgiczny powstał w celu zbierania osiągnięć wszystkich osób zaangażowanych w celebrowanie, badanie i dbanie o piękno liturgii.

Przede wszystkim zbiera i promuje dzieła osób, które tworzą i działają przy dominikańskich klasztorach. Ułatwia im wspólne spotkania i łączenie wysiłków. Tworzy forum, na którym mogą dyskutować, przedstawiać i rozwijać swoje osiągnięcia. Ośrodek spotyka ze sobą księży i świeckich, kompozytorów i osoby pielęgnujące dawne tradycje, praktyków i tych, którzy teoretycznie podchodzą do zagadnienia celebracji.

Celem ośrodka jest znajdowanie w tym bogactwie form najwłaściwszych dla liturgii obecnego czasu. Pragnie zachwycać pięknem tradycji, zachowywać i rozwijać ją, tak by owocnie służyła Kościołowi.

www.liturgia.dominikanie.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.