«powrót

Zobacz: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Daj Dzieciom Nadzieję

Program skierowany do dzieci z Mazur, regionu o szczególnych problemach rozwojowych.

Dzieci znajdują się w centrum uwagi, gdyż ich przyszłość fundamentalnie określa przyszłość społeczeństwa. Program dąży do trwałych rozwiązań, ale przede wszystkim koncentruje się na pomocy charytatywnej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez organizowanie wypoczynku wakacyjnego, szkoleń i pomocy materialnej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.