«powrót

Golina: kościół św. Jakuba Apostoła

Drewniana świątynia parafialna wybudowana w latach 1765-1767. Po bokach dwie kaplice: murowana z 1696 roku i drewniana z XIX wieku. Kościół trzynawowy. Wyposażenie świątyni barokowe i rokokowe. W głównym ołtarzu barokowy obraz „Ukrzyżowanie” z około 1600 roku. W ołtarzach bocznych XIX-wieczne obrazy św. Walentego i św. Izydora. Rokokowa ambona oraz dwie ludowe figury z drewna: św. Sebastiana i Chrystusa na Krzyżu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.