«powrót

Zobacz: Górka Duchowna: sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Górka Duchowna: obraz Matki Bożej Pocieszenia

Namalowany na blasze miedzianej niewielki wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, znajduje się w sanktuarium w Górce Duchownej od co najmniej 1410 roku.

Autor obrazu nie jest znany.

Przywieziony został przez benedyktynów z Lubinia w czasie zarazy i pozostał w sanktuarium na stałe. W jaki sposób znalazł się w Lubiniu, nie wiadomo.

Przyjmuje się, że obraz wyszedł z warsztatu sieneńsko-toskańskiego. Tradycja mówi, że pochodzi on ze szkoły czeskiej, z czasów wojen husyckich.

Obraz przedstawia Maryję trzymającą Jezusa na prawej ręce, a lewą ręką tulącą Go do siebie i pochylającą ku Niemu głowę. Dzieciątko także tuli się do Matki Bożej i obejmuje Ją.

W czasie wojny obraz zachował się za uszkodzoną celowo zasłoną.

21 września 1964 roku dokonano świętokradztwa ,zrabowano wszystkie wota, a obraz porzucono na polu w pobliżu torów kolejowych. Dzięki ofiarności pielgrzymów w 1966 roku obraz odnowiono i wykonano nową srebrno-złoto sukienkę

W 1966 roku ówczesny metropolita poznański, arcybiskup Antoni Baraniak koronował wizerunek koronami papieskimi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.