«powrót

Gość Niedzielny

Ogólnopolski tygodnik katolicki. Pismo porusza problematykę religijną, duszpasterską, społeczną, polityczną, czy ekonomiczną. Wydawane jest od 1923 r. w Katowicach.

"Gość Niedzielny" wydawany był początkowo jako pismo diecezjalne w diecezji katowickiej. Inicjatorem jego powstania był ks. August Hlond, ówczesny administrator apostolski dla polskiego Górnego Śląska.

"Gość Niedzielny" ukazywał się od 1923 r. do 1939 r. Wznowiono go w 1945 r. również w charakterze regionalnym. Działalność redakcji napotykała jednak na poważne trudności i ostatecznie w 1952 r. pismo zamknięto.

Od 1954 r. do 1956 r. "Gość Niedzielny" wydawany był przez Spółkę Wydawniczą PAX. Po zwrocie w 1956 r. pisma kurii diecezjalnej w Katowicach systematycznie wzrastał nakład "Gościa". Już w 1960 r. wynosił on 128 tys.

Obecnie pismo ma zasięg ogólnopolski. W każdym numerze ukazują się lokalne dodatki diecezjalne. "Gość" dystrybuowany jest przede wszystkim przez parafie. Ma jeden z większych nakładów spośród tygodników opiniotwórczych w Polsce, ok. 165 tys. egzemplarzy.

Z "Gościem" związane jest również wydawane początkowo jako dodatek pismo dla dzieci "Mały Gość Niedzielny", a także portal internetowy Wiara.pl

Wydanie internetowe "Gościa Niedzielnego": www.goscniedzielny.wiara.pl

Przedwojenne roczniki "Gościa"

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.