«powrót

Hajnówka: Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej

Organizowany jest przez Społeczny Komitet Organizacyjny powołany przez prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski Sawę, Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej i samorząd lokalny. Dyrektorem jest ks. mitrat Michał Niegierewicz.

Do 2001 r. przegląd odbywał się pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka, ale po nieporozumieniach między organizującą go Fundacją Muzyka Cerkiewna abp Sawa powołał nowy festiwal.

Festiwal odbywa się w maju. Miejsce przesłuchań konkursowych: Sobór Św. TrójcyHajnówce , koncerty galowe w Hajnówce i Białymstoku.

Konkursowe występy oceniane są w pięciu kategoriach: chóry wiejskie, miejskie, akademickie, zawodowe i inne.

W konkursie, w kilku kategoriach, biorą udział chóry parafialne i świeckie z Polski i zagranicy, mające w repertuarze muzykę cerkiewną.

Cel: popularyzacja duchowo-muzycznego dziedzictwa Kościoła prawosławnego, prezentacja wysokich walorów artystycznych i wykonawczych muzyki cerkiewnej, promocja regionu, tworzenie płaszczyzn do dialogu i przyjaźni pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk i wyznań chrześcijańskich.

W 2005 roku podczas festiwalu wystąpiło 30 chórów z Polski, Anglii, Grecji Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Serbii, Belgii, Bułgarii i Rosji. Termin: maj.

Więcej: www.festiwal.cerkiew.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.