«powrót

kanonik

(gr kanonikos zgodny z kanonem) duchowny katolicki, członek kapituły. Do tej godności powołuje papież lub biskup.

Nazwa pochodzi z IV w., gdy podjęto próbę wprowadzenia reguły, że duchowni diecezjalni powinni mieszkać razem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.