«powrót

kapituła

(łac capitulum główka, wierzchołek) diecezjalna albo zakonna.

  • Grupa duchownych mających godność kanoników. Po śmierci biskupa wybiera wikariusza generalnego. Czterej główni kanonicy noszą nazwy: prałata: prepozyta, dziekana, scholastyka i kustosza. Kapituły dzielą się na:
  1. katedralne - przy kościołach biskupich,
  2. kolegiackie - przy kolegiatach.
  • Zjazd zakonny, który wybiera przełożonych. Kapituła może być:
  1. generalna - wybiera przełożonego całego zgromadzenia, czyli przełożonego generalnego
  2. prowincjalna - wybiera prowincjała i jego doradców - definitorów.
  3. © 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.