«powrót

Zobacz: Kraków: kościół katedralny p. w. św. Wacława i św. Stanisława

Kraków: Kaplica Zebrzydowskich

Kaplica pw. św. Kosmy i Damiana, zwana Zebrzydowskich.

Umiejscowiona przy północnym ramieniu obejścia, pierwotnie gotycka.

W latach 1562-1563 została przekształcona w manierystyczne mauzoleum biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego. Znajduje się tu nagrobek tego biskupa, wykonany przez Jana Michałowicza z Urzędowa - jeden z najwybitniejszych przykładów manieryzmu w Polsce.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.