«powrót

kapucyni

Zakon kapucynów wyodrębnił się z rodziny franciszkańskiej w 1525 r. w wyniku dążenia do ściślejszego przestrzegania reguły założyciela - św. Franciszka z Asyżu, w Polsce jest od 1681 r.

Celem kapucynów jest dawanie świadectwa ubogiego życia w braterskiej wspólnocie, poświęcającej się w sposób szczególny pracy wśród biednych duchowo i materialnie.

Obecnie w Polsce prowadzą 21 parafii i 8 sanktuariów, wydają m.in. czasopismo naukowe „Studia Laurentiana” i czasopismo duchowo-ascetyczne „Głos Ojca Pio”. Sprawują opiekę duchową nad Grupami modlitwy Ojca Pio. W Tenczynie kapucyni prowadzą dom rekolekcyjny krzewiący duchowość franciszkańską wśród duchownych i świeckich.

Kapucyni dali światu 11 świętych i 34 błogosławionych. Do zakonu kapucynów należał bł. Honorat Koźmiński , założyciel ponad 20 nowych zgromadzeń zakonnych w XIX w. oraz  męczennicy II wojny światowej: Fidelis Chojnacki , Symforian Ducki , Anicet Kopliński , Henryk Krzysztofik , Florian Stępniak , a także jeden z największych mistyków chrześcijańskich św. o. Pio. Na świecie jest 11 303 kapucynów, w tym 640 Polaków.

Pełna nazwa: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (OFMCap).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.