«powrót

Katowice: katedra Chrystusa Króla

Katowicka katedra Chrystusa Króla to budowla monumentalna. Długość katedry od wejścia do prezbiterium wynosi 89 m., wysokość od poziomu terenu do szczytu kopuły - 59 m, rozpiętość kopuły we wnętrzu - 28 m.

Fasadę katedry tworzy kolumnanda, nad którą umieszczono złocony napis: Soli Deo honor et gloria - Jedynie Bogu cześć i chwała.

Na dachu, pod niewidocznym z dołu zadaszeniem, umieszczono pięć dzwonów odlanych w Passau - wśród nich największy - Jubileuszowy, który waży 3,5 tony.

Nad bryłą katedry góruje kopuła zwieńczona latarnią z krzyżem widocznym z daleka.

Główny portal katedry tworzy troje potężnych drzwi, z których środkowe są zdobione płaskorzeźbami o treści millenijnej projektu Jerzego Kwiatkowskiego.

Nad wnętrzem katedry dominuje figura Chrystusa Króla Wszechświata, zawieszona w prezbiterium nad głównym ołtarzem. Ołtarz główny, okrągły, położony centralnie, zdobiony płaskorzeźbami ze scenami Ostatniej Wieczerzy i wesela w Kanie Galilejskiej, łączy prezbiterium z kaplicą Chrztu Świętego i kaplicą Najświętszego Sakramentu.

W centralnym miejscu kaplicy Najświętszego Sakramentu znajduje się oryginalne tabernakulum, jako Krzew Gorejący, a przed ołtarzem w posadzce inkrustowany napis przypomina: Tu modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II 20.06.1983 roku.

Pod chórem i w przedsionku umieszczone są tablice pamiątkowe, wspominające ważne wydarzenia historyczne.

Ołtarz główny, obłożony polerowanym trawertynem, jak zresztą cała przestrzeń użytkowa prezbiterium i kaplic, jest okrągły, ozdobiony płaskorzeźbą Jerzego Kwiatkowskiego przedstawiającą od strony katedry biskupiej Wesele w Kanie Galilejskiej, od strony nawy Ostatnią Wieczerzę.

W krypcie grobowej biskupów katowickich znajdują się grobowce: Arkadiusza Lisieckiego (+1930), Stanisława Adamskiego (+1967) i Herberta Bednorza (+1989).

W katedrze jest mozaika ufundowana przez kard. Josepha Ratzingera. Znajduje się w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Na powierzchni 80 metrów kwadratowych artystki Lidia Kwiatkowska z Mikołowa i Teresa Madej z Piekar Śląskich ułożyły prawie milion kamyczków. Przed mozaiką w czasie swojej drugiej pielgrzymki do Polski (1983 rok) modlił się Jan Paweł II .

Źródło: www.katedra.katowice.opoka.org.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.