«powrót

Kawnice: obraz Matki Bożej Pocieszenia

Wizerunek Madonny z Dzieciątkiem umieszczony w głównym ołtarzu kościoła Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach . Obraz namalowany został olejem na płótnie w początkach XVII wieku bądź jeszcze wcześniej we Lwowie w stylu bizantyjskiej ikony.

Maryja trzyma Jezusa na lewej ręce i podtrzymuje Go splecionymi dłońmi. Dzieciątko w lewej dłoni trzyma kulę ziemską, a prawą unosi w geście błogosławieństwa.

Twarze Matki Bożej i Jezusa mają ciemną karnację i zdradzają rysy wschodnie. Stroje wykazują wschodni przepych. Obie postaci cechuje głęboki spokój i dostojeństwo. Nad Marią i Jezusem dwaj aniołowie odsłaniają zasłonę tronu.

Wokół obrazu zachowały się liczne blachy wotywne, z których najstarsze pochodzą z XVIII wieku, świadczące o doznawanych w tym miejscu uzdrowieniach i cudach.

W 1974 roku wizerunek otrzymał papieskie korony.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.