«powrót

Kielce: bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP

Pierwotny kościół zbudowany był z kamienia ciosanego, w stylu romańskim. Rozbudowywano go kilkakrotnie - w XVI wieku, w pierwszej połowie wieku XVII i po 1719 roku.

Świątynia jest trójnawowa, bazylikowa, nawy boczne są otwarte do głównej arkadami filarowymi.

W latach 1807-1818 kościół był katedrą. Po wskrzeszeniu diecezji kieleckiej w 1882 roku ponownie otrzymał tytuł katedry. 14 marca 1970 roku papież Pawła VI nadał jej tytuł bazyliki mniejszej .

Wewnątrz świątyni warto zwrócić uwagę na dwa obrazy. Pierwszy - Wniebowzięcia NMP malowany w Rzymie w 1730 przez Szymona Czechowicza - znajduje się w ołtarzu głównym.

W nawie bocznej (południowej) znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Łaskawej Kielckiej , zwany też obrazem Matki Bożej Różańcowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.