«powrót

Kielce: katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Wzniesiona w 1171 roku przez biskupa krakowskiego Gedeona po licznych przebudowach prowadzonych od XIII do XIX wieku ma obecnie wygląd wczesnobarokowej, trójnawowej bazyliki.

Na placu katedralnym znajduje się płyta nagrobna Wojciecha Bartosa-Głowackiego, bohatera spod Racławic, zmarłego w Kielcach w trzy dni po bitwie pod Szczekocinami (6 VI 1794).

W zamurowanym portalu kościoła znajduje się ciekawy zabytek z okresu oświecenia - marmurowa tablica ufundowana w 1782 roku przez prymasa Michała Poniatowskiego. Tablica podaje polskie jednostki długości, ciężaru i powierzchni, przedstawiając zarazem podstawowy wzorzec miary długości - łokieć koronny. Wyryto na niej także wzorce stopy paryskiej i angielskiej.

W katedrze można odwiedzić skarbiec mieszczący się na piętrze. W skarbcu znajdują się cenne dzieła sztuki sakralnej (rękopisy z XIV-XVI w., starodruki, naczynia i szaty liturgiczne, gotycki kielich z 1362 roku, relikwiarz herbowy z 1270 roku, Antyfonarz Kielecki z 1372 roku, mszał z przełomu XV i XVI wieku oraz kolekcja starych ornatów).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.