«powrót

Kończyce Małe: kościół Narodzenia NMP

Wczesnobarokowy kościół parafialny z XVIII wieku, sanktuarium Matki Bożej Kończyckiej (Madonny z kwiatem mlecza).

W miejscu pierwotnego drewnianego kościoła powstał w 1713 r. murowany. W XX w. świątynia była kilkakrotnie remontowana i obecnie nie ma cech stylowych. Jednonawowa bryła jest zamknięta półkolistym prezbiterium.

Najstarszym zabytkiem jest późnogotycki (pocz. XVI w.) obraz Matki Bożej, uważany przez okoliczna ludność za cudowny. Do końca XIX w. do Kończyc przychodziły pielgrzymki z całego Śląska Cieszyńskiego, a nawet Prus. W ostatnich latach jednak kult obrazu znacznie osłabł.

W kościele tuż przed prezbiterim znajduje się renesansowa płyta nagrobna rycerza Zygmunta Wyszkoty z 1568 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.