«powrót

Konin: kościół św. Bartłomieja

Świątynia wzniesiona na przełomie XIV i XV wieku. Budowla trójnawowa o układzie bazylikowym. Przy prezbiterium XV-wieczna gotycka kaplica. Ołtarz główny w stylu neogotyckim, ołtarze w bocznych nawach barokowe.

W prezbiterium wczesnobarokowy nagrobek marszałka koronnego i starosty konińskiego – Stanisława Przyjemskiego.

Cennym zabytkiem jest późnogotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z XVI wieku.

Obok świątyni wzniesiona w 1878 roku na planie krzyża greckiego murowana dzwonnica.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.