«powrót

Konin: zespół klasztorny reformatów

Murowana świątynia jednonawowa zbudowana w stylu późnobarokowym przez ojców reformatów. Kościół powstał w miejscu drewnianej świątyni, która spłonęła. Budowla na rzucie prostokąta z takim samym prezbiterium.

W 1733 roku od wschodniej strony kościoła wzniesiono zespół murowanych budynków klasztornych.

Po upadku powstania styczniowego klasztor został skasowany.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.