«powrót

Zobacz: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Konto „Rodzina Rodzinie"

To konto, na którym gromadzi się fundusze na pomoc rodzinom, które znalazły się w szczególnie kryzysowej sytuacji finansowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.