«powrót

Tarnów: kościół "na Terlikówce"

Kościół pw. św. Trójcy z XVI w. W ołtarzu głównym obraz Św. Trójcy z XVII w., ołtarze boczne z XVI w.

Do nawy od frontu dostawiona jest kwadratowa wieża, a od południa niewielki przedsionek. Wnętrze świątyni nakryte jest stropem płaskim. Dekoracja malarska ścian i stropów pochodzi z XX w.

Wyposażenie kościoła jest głównie późnorenesansowe. We wczesnobarokowym ołtarzu głównym o bogatej dekoracji snycerskiej znajduje się renesansowy obraz św. Trójcy.

W późnorenesansowych ołtarzach bocznych z końca XVI w. umieszczonych jest kilka obrazów z tego czasu, m.in. Ukrzyżowanie, Koronacja Najświętszej Marii Panny przez św. Trójcę, Matka Boska Bolesna.

Ambona wykonana została w 1. połowie XIX w.

Na belce tęczowej umieszczony jest barokowy krucyfiks z ok. połowy XVII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.