«powrót

Kraków: bazylika św. Franciszka z Asyżu i klasztor franciszkanów konwentualnych

Położona przy ul. Franciszkańskiej i pl. Wszystkich Świętych. Pierwotny kościół wzniesiono w XIII w., rozbudowano w XV w. Po spaleniu w 1655 r. przez Szwedów gruntownie przebudowany. Zniszczony podczas wielkiego pożaru Krakowa w 1850 r.; odbudowany pod kierunkiem Karola Kremera, następnie Władysława Ekielskiego i Karola Knausa.

Obecny kościół jest budowlą gotycką. Wnętrze kościoła urządzone jest w stylu neogotyckim. Prezbiterium i transept zdobi polichromia oraz witraże wykonane według projektu Stanisława Wyspiańskiego, wśród nich Bóg Ojciec-Stworzenie świata - w fasadzie.

Ołtarz główny powstał w 1861 r. z fundacji Zofii Potockiej. Po obydwu stronach ołtarza - późnogotyckie płyty nagrobne: nieznanego księcia Władysława i prowincjała franciszkanów Marcina z Krakowa. W nawie - późnobarokowe ołtarze z kręconymi kolumnami, zaprojektowane przez Franciszka Placidiego. W prezbiterium znajduje się płyta pamiątkowa ku czci fundatora kościoła księcia Bolesława V Wstydliwego wykonana w 1871 r. przez Walerego Gadomskiego według projektu Jana Matejki.

Obok wejścia do kościoła znajduje się kaplica bł. Salomei, zbudowana w XV w., przebudowana w XVII, z okazji jej beatyfikacji. Na ołtarzu stoi barokowa trumienka z relikwiami błogosławionej, a w niszy, obok ołtarza, relikwiarz z kośćmi Bolesława Wstydliwego. Do nawy przylega kaplica Męki Pańskiej, wybudowana w XV w., przebudowana w 2 połowie XVII, dla Arcybractwa Męki Pańskiej. Na ścianach - stacje Drogi Krzyżowej, dzieło Józefa Mehoffera.

W kaplicy znajduje się grób bł. Anieli Salawy , krakowskiej służącej. Do nawy przylega też gotycka kaplica Matki Bożej Bolesnej, wyodrębniona w 1879 r. z klasztornych krużganków.

W barokowym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Smętnej Dobrodziejki z 1 ćwierci XVI w.

Do kościoła przylegają zabudowania klasztorne, zgrupowane wokół dwóch dziedzińców.

W krużgankach – słynna galeria portretów biskupów krakowskich złożona z 13 fresków i 30 obrazów sztalugowych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.