«powrót

Kraków: kaplica św. Małgorzaty i Judyty

Kaplica na Salwatorze w Krakowie pw. Świętych Małgorzaty i Judyty pochodzi z z XVII w. Zbudowana na planie ośmioboku, o konstrukcji zrębowej, jest oszalowana i pokryta gontem.

Barokowa kaplica należy do zespołu budowli związanych historycznie z klasztorem norbertanek na Zwierzyńcu. Prawdopodobnie pierwotnie była to kaplica cmentarna na cmentarzu morowym.

Istniejąca budowla odnawiana była kilkakrotnie. Ostatni gruntowny remont wraz z aranżacją wnętrza prowadzony był w latach 80. XX w.

Po ostatnim remoncie kaplicy umieszczono w jej wnętrzu dawny ołtarz główny z kościoła Najświętszego Salwatora oraz ołtarz boczny z kościoła św. Wojciecha.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.