«powrót

Kraków: Klezmer Hois, dawna mykwa

To miejsce gdzie prawdopodobnie od XV w. znajdowała się mykwa, rytualna łaźnia żydowska. Zniszczona została w czasie II wojny światowej. Odbudowano ją dopiero w połowie lat siedemdziesiątych XX w. Służyła za hotel Pracowni Konserwacji Zabytków.

Na początku lat dziewięćdziesiątych w budynku tym została urządzona restauracja żydowska Klezmer-Hois (dom Klezmera). Mieści się tam też hotel i "piwnica", szczególne miejsce spotkań polsko-żydowskich.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.