«powrót

Kraków: kolegiata akademicka św. Anny

Kościół położony przy ul. św. Anny. Pierwotny drewniany powstał w XIV w. W 1 połowie XV w., po pożarze, wzniesiono gotycki kościół murowany z fundacji króla Władysława Jagiełły.

Obecny kościół zbudowano na koszt Akademii Krakowskiej, w latach 1689-1703, według projektu Tylmana z Gameren.

Jest to jedna z najpiękniejszych budowli barokowych w Polsce - trzynawowa bazylika z transeptem i prosto zamkniętym prezbiterium, nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami i kopułą. Po obu stronach fasady stoją wieże zwieńczone późnobarokowymi hełmami, zaprojektowanymi przez księdza Sebastiana Sierakowskiego.

Wnętrze świątyni zdobi piękna dekoracja rzeźbiarska i architektoniczna Baltazara Fontany oraz malarska Karola Dankwarta.

W głównym ołtarzu znajduje się obraz św. Anny Samotrzeć, dzieło Jerzego Eleutera Siemiginowskiego, po bokach posągi św. Stanisława św. Wojciecha . W transepcie - konfesja św. Jana Kantego , patrona UJ, kanonizowanego w 1767 r.

Ołtarz wykonał Fontana w latach 1695-1703. Przy konfesji umieszczono liczne wota, m..in. bunczuki tureckie, zdobyte w 1683 r. pod Wiedniem przez Jana III Sobieskiego. Naprzeciw konfesji, w drugim ramieniu transeptu, mieści się stiukowa płaskorzeźba Opłakiwanie Chrystusa z końca XVII w. Baltazara Fontany, znakomity przykład sztuki późnego baroku.

Przy kościele działa Duszpasterstwo Akademickie św. Anny .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.