«powrót

Kraków: kościół i klasztor bernardynek

Położony przy ul. Poselskiej. Pierwotny drewniany kościół powstał w 1 połowie XVII w. na miejscu dawnego dworu Tęczyńskich, dla sióstr bernardynek, które przybyły tutaj z klasztoru przy kościele św. Agnieszki na Stradomiu.

Obecny kościół wzniesiono w latach 1694-1702. Jest to budowla barokowa. Zespół ołtarzy i ambona powstały w 1697 r. w warsztacie krakowskiego snycerza Jerzego Hankisa.

W ołtarzu głównym - obraz św. Józefa z Jezusem w wieku chłopięcym, według tradycji przywieziony z Rzymu przez biskupa Jakuba Zadzika.

W ołtarzach bocznych - figurka Dzieciątka Jezusa Koletańskiego z XVII w. pochodząca ze zburzonego klasztoru koletek na Stradomiu oraz obraz Stygmatyzacja św. Franciszka wykonany przez malarza Andrzeja Radwańskiego około połowy XVIII w.

Do kościoła przylegają budynki klasztorne, zgrupowane wokół dwóch wewnętrznych dziedzińców.

Zachował się tutaj piękny renesansowy krużganek arkadowy, fragment dworu Lanckorońskich.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: