«powrót

Kraków: kościół i klasztor dominikanek

Położony przy ul. Mikołajskiej. Wzniesiony w latach 1632-34 dla dominikanek .

Wcześniej znajdował się tu obronny dwór wójta Alberta, potem zameczek Władysława Łokietka, a w XVI w. pałac Tarnowskich.

Według tradycji kościół powstał jako wotum za zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. Spalony przez Szwedów w 1655 r. i wkrótce odbudowany w stylu barokowym.

W neobarokowym ołtarzu głównym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Śnieżnej z 1 połowy XVII w., podarowany przez papieża Urbana VIII. Ołtarze boczne, ambona i chór muzyczny pochodzą z XVII w. W niewielkim pomieszczeniu zwanym Wieczornikiem zachowały się barokowe malowidła i XVII-wieczny obraz Chrystusa upadającego pod krzyżem. W kościele znajduje się lawaterz, powstały zapewne w warsztacie włoskiego architekta i rzeźbiarza Bartłomieja Berrecciego. Do kościoła przylega klasztor, ufundowany przez kasztelanową wojnicką Annę Lubomirską; zbudowany wokół kwadratowego wirydarza w latach 1627-32, w miejscu dawnego pałacu Tarnowskich. Od strony Plant budynek klasztorny opiera się o dawny mur miejski z fragmentami bramy zwanej Rzeźniczą; w piwnicach znajdują się resztki zameczku Łokietka. Na budynku od strony Plant widoczny obraz Matki Boskiej zwanej Szwedzką, który według legendy, miał chronić klasztor przed żołnierzami szwedzkimi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: