«powrót

Kraków: kościół św. Andrzeja

Położony przy ul. Grodzkiej, w sąsiedztwie kościoła św. Piotra i Pawła . Romański, obronny kościół jest jedną z najstarszych budowli Krakowa. Wzniesiony został w końcu XI w. z fundacji palatyna Sieciecha; przebudowany na początku XIII w.

Trzynawowy z transeptem, prezbiterium zamkniętym półkoliście, do którego przylega gotyckie oratorium z pierwszej połowy XIV w., obecnie pełniące funkcję zakrystii i dwiema wieżami od zachodu. W XVII w. wieże nakryto barokowymi hełmami.

Dekorację stiukową wykonał Baltazar Fontana (1701), polichromię Karol Dankwart (1702). Ołtarz główny jest dziełem Franciszka Placidiego. W prezbiterium - barokowy ołtarz z czarnego marmuru z obrazem bł. Salomei. Ambona w kształcie łodzi pochodzi z 3 ćwierci XVIII w. Do kościoła przylega klasztor na planie nieregularnego czworoboku. Zbudowany około 1325 r. z fundacji Władysława Łokietka, dla sióstr klarysek , które przeniosły się tutaj ze Skały. Rozbudowany w końcu XVI w. i na przełomie XVI i XVII w. W klasztorze znajdują się liczne cenne zabytki, m.in. XIV-wieczne figurki jasełkowe, unikatowa ikona mozaikowa Matki Boskiej (XII/XIII w.) oraz relikwie i przedmioty związane z postacią bł. Salomei , która sprowadziła w 1245 r. klaryski do Polski.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: