«powrót

Kraków: legenda kościele karmelitów na Piasku

W bocznej kaplicy kościoła karmelitów znajduje się cudowny wizerunek Matki Boskiej, zwanej Piaskową.

Kaplica została ufundowana przez księcia Władysława Hermana jako wotum za cudowne uzdrowienie.

Książę cierpiał na ciężkie schorzenie skórne. Niestety, żadne ówczesne lekarstwo nie pomagało mu. Pewnego wieczoru książę usilnie modlił się o uzdrowienie i zasnął. Przyśniła mu się Matka Boska, która wskazała miejsce, gdzie miały rosnąć fiołki. Poleciła księciu tak długo kopać pod kwiatkami aż znajdzie piasek, który go uzdrowi.

Według legendy Władysław Herman odnalazł to miejsce, a w nim fiołki i piasek, które przywróciły mu zdrowie. Od cudownego piasku pochodzi określenie wizerunku Matki Boskiej Piaskowej, a także nazwa całej okolicy – Piasek.

Źródło: M. Rożek, Silva Rerum…, Kraków 2005

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.