«powrót

Zobacz: Kraków: kościół i klasztor dominikanek

Kraków: legenda o cudownym obrazie Matki Boskiej Śnieżnej

W głównym ołtarzu barokowego kościółka przy klasztorze sióstr dominikanek znajduje się siedemnastowieczny, słynący łaskami obraz Matki Boskiej Śnieżnej.

Legenda głosi, że podczas pożaru w 1638 roku widziano nad kościołem Matkę Boską, która okryła swoim płaszczem świątynię i klasztor, chroniąc je przed płomieniami.

Późniejsze zapisy mówią jeszcze o drugim „objawieniu”, które miało miejsce podczas potopu szwedzkiego. Wówczas Najświętsza Maryja Panna otoczyła lud krakowski swoją opieką. Wdzięczni mieszkańcy upamiętnili to obrazem tzw. Matki Bożej Szwedzkiej, który do dziś znajduje się na klasztornym murze od strony Plant.

Oprócz cudownego obrazu, w obrębie klasztoru, naprzeciwko wejścia do kościoła, znajduje się słynący łaskami cudowny krucyfiks, również z XVII wieku. Klasztorne kroniki odnotowują, że pewnego razu do jednej z zakonnic przemówił z tego krucyfiksu Chrystus, dlatego Jego usta są otwarte.

Źródło: M. Rożek, Silva Rerum…, Kraków 2005

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.