«powrót

Zobacz: Kraków: katedra na Wawelu

Kraków: legenda o duchach

Zejście do krypt w katedrze wawelskiej wieńczy baldachim, na którym widnieje napis: Corpora dormiunt, vigilant animaeCiała śpią, duchy czuwają. I nie jest to napis całkiem bezpodstawny, bo wg legendy nocami katedrę nawiedzają trzy duchy.

Pierwszy z nich to duch świątobliwego biskupa Jana Grota (zm. 1347), pochowanego w kaplicy św. Jana Ewangelisty.

Kolejny - duch biskupa Pawła z Przemankowa (zm. 1292) przechadza się około północy po katedrze, pokutując w ten sposób za swe niecne zachowanie.

Trzeci, duch biskupa Zawiszy z Kurozwęk (zm. 1381), pokutuje za brak skromności w obcowaniu z kobietami. Snuje się on po katedrze, jęcząc i błagając o modlitewne wsparcie.

Wszystkie trzy zjawy wracają do grobów o świcie.

Źródło: M. Rożek, Silva Rerum…, Kraków 2005

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.