«powrót

Kraków: stary cmentarz przy synagodze Remu

Cmentarz przy synagodze Remu należy do najstarszych zabytków żydowskiej sztuki nagrobnej, zachowanych w Polsce.

Czynny był w latach 1552-1800, a sporadyczne pochówki zdarzały się na nim do roku 1850.

Po zniszczeniach w latach II wojny światowej, cmentarz został odnowiony w 2. połowie lat 50.

Ze względu na ogromną skalę zniszczeń w czasie II wojny, a następnie w czasie rekonstrukcji, należy go uważać za lapidarium żydowskiej sztuki nagrobnej, a nie za cmentarz w ścisłym znaczeniu tego słowa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.