«powrót

Kraków: synagoga Stara

To najstarszy – wzniesiony w XV w. – istniejący dom modlitwy w Polsce. Wedle legend żydowskich synagogę ufundował Kazimierz Wielki (wznoszono zań modły aż do 1939 r.). Historycy uważają jednak, że pochodzi z czasów Jana Olbrachta. Bóżnica, niegdyś gotycka, została przekształcona na modłę renesansową. Jej pierwotna forma wzorowana była na synagogach Wormacji, Pragi i Ratyzbony.

Przebudowę w 1570 r. zaprojektował Włoch, Mateo Gucci. Poza funkcjami kultowymi była niegdyś także siedzibą kahału, sądu oraz miejscem ogłaszania rozporządzeń królewskich.

25 marca 1794 r. Tadeusz Kościuszko wzywał tu Żydów do wzięcia udziału w insurekcji. Działała do 1939 r. Uszkodzona przez Niemców, została poddana konserwacji w latach 1956–1959.

W latach 1970–1972 dokonano przekształcenia otoczenia bóżnicy – rozebrano wysoki mur ogradzający ją od północy i zachodu, wybudowano także – tak dziś charakterystyczne – szerokie schody tarasowe.

więcej: www.diapozytyw.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.