«powrót

krzyż

(łac crux) znak męki Chrystusa i symbol chrześcijaństwa. W starożytnym Rzymie śmierć na krzyżu była szczególnie bolesna i hańbiąca, zarezerwowana dla najgorszych przestępców. Zwykle krzyżowano ich na dwóch belkach złączonych w kształcie litery T. W chrześcijańskiej starożytności występowały jeszcze dwa warianty tego znaku: X i obecnie najpopularniejszy. Niekiedy krzyż miał dwa ramiona - nazywano go wtedy karawaką (od hiszpańskiego Caravaca, gdzie był popularny).

Zwyczaj żegnania się znakiem krzyża narodził się w czasach poapostolskich. Pierwsze krucyfiksy powstały dopiero za czasów papieża Leona III (795-816). Kultura i sztuka średniowiecza była przepojona symboliką krzyża jako wielkiego dramatu śmierci Jezusa. W XI w. zaczęta przedstawiać na krzyżu także postać Chrystusa - cierpiącego, z koronie cierniowej, z opaską na biodrach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.