«powrót

Lelów: sanktuarium MB Pocieszycielki Lelowskiej

Kościół parafialny św. Marcina wzniesiony w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego.

Po pożarze w 1638 r. odbudowany i gruntownie przekształcony, ponownie spłonął w wyniku działań wojennych we wrześniu 1939 r. Zrekonstruowany w latach 1940-1950.

Kościół jest murowany, nawa trójprzęsłowa, prezbiterium nieco węższe, zamknięte trójbocznie. Po bokach nawy po dwie kaplice połączone ze sobą i tworzące rodzaj naw bocznych. W sanktuarium znajduje się obraz Matki Bożej .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: