«powrót

Leszno: kolegiata św. Mikołaja

Świątynia farna, uważana za perłę sakralnej architektury barokowej w Wielkopolsce. Obecny kościół wzniesiono w latach 1682-1691 pod kierunkiem słynnego włoskiego architekta, Jana Catenazziego.

Wcześniej w tym miejscu istniały dwie inne świątynie: drewniana i gotycka murowana, zniszczone przez pożary.

Na początku XX wieku do fary dobudowano transept i prezbiterium wraz z zakrystią i przeciwległą kaplicą.

Najważniejsze zabytki to: osiemnastowieczna ambona wykonana przez artystów śląskich i pochodząca z tego samego okresu rokokowa rzeźba św. Jana Nepomucena.

W świątyni znajdują się dwie kaplice boczne: chrzcielną i wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W 2000 roku kościół wyniesiono do godności kolegiaty i ustanowiono przy nim kapitułę kolegiacką.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.