«powrót

Łomnica: kościół św. Wawrzyńca

Drewniana świątynia zbudowana w latach 1768-1780. Budowlę wzniesiono na planie krzyża o nieco przedłużonych ramionach: zachodnim i wschodnim.

Część centralna kościoła na planie ośmioboku z czterema kolumnami.

Wyposażenie wnętrza rokokowe z około 1770 roku.

Na wschodniej osi kościoła drewniana dzwonnica.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.